Ubezpieczenie
życia i zdrowia osób prowadzących działalność gospodaraczą

Ubezpieczenie,które pomoże Ci gdy nie będziesz mógł prowadzić swojej działalności z powodu śmierci, choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Zapewnimy wsparcie Tobie i Twojej rodzinie.